TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Vi var ett tio­tal SMJ-​medlemmar som följde med på Rese­byrå Polstiernan:s resa till hytt­miljön i Äng­els­berg och besök hos SKÅJ i Sala. Själva meningen med resan var att skaffa ytter­li­gare under­lag för vår klubbs byg­gande av rea­lis­tiska model­ler av en sådan miljö i skala 1:87.

Reserapport och bilder:

Resebeskrivning

Passa på till­fället att till­sam­mans med kompi­sarna på SMJ delta i något som är en av hörn­ste­narna i SMJ:s verk­samhet. Nämligen att uppleva, doku­men­tera och åter­skapa verk­lig­heten i Bergs­lagen. Det är på detta sätt vår anima­tion kommit till.

Läs mer... ->

Reserapport

Vi var ett tiotal SMJ-​medlemmar som följde med på Rese­byrå Polstiernan:s resa till Ängels­berg och Sala. Vädret var fint och solen sken som en besatt om än tempe­ra­turen var något låg.

Läs mer... ->

Bilder från Ängelsberg

Rundvandringen är avslutad

Kl 09.30 var vi framme i Äng­els­berg och bjöds på kaffe. Hem­bygds­för­e­ning­ens ord­fö­rande, som även var vår guide, häl­sade oss väl­komna.

Läs mer… ->

Bilder från SKÅJ i Sala

Centralkopplet som aldrig blev något

Efter lun­chen embar­ke­rade vi våra for­don för fär­den mot Sala och SKÅJ:s lokstall. Där togs vi emot av SKÅJs ord­fö­rande som berät­tade om för­e­ningen och dess verk­sam­het.

Läs mer… ->