TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Besök på mj-​klubbar i Helsing­fors. Avresa med Silja Line och över­natt­ning på båten. Besök på bl.a. Taipola mj-​klubb och Helsing­fors mj-​klubb samt två privat­banor. Vi intar en samlad jubi­le­umsmiddag med en liten reflek­tion över klub­bens gångna år och fram­tiden.

Resereferat och bildsidor:

Resebeskrivning

Avresa med Silja Line och över­natt­ning på båten. Besök på mj-​klubbar i Helsing­fors. Jubi­le­umsmiddag på Silja Sere­nade på åter­resan mot Stock­holm.

Läs mer... ->

Resereferat

Polstiernan

År 2003 fyllde SMJ 65 år. Vi ville fira detta på något sätt t.ex. genom en gemen­sam resa till något mål av intresse för mj-​hobbyn. Beslu­tet blev till sist att göra en resa till Fin­land och besöka våra kol­le­gor i Helsing­fors, ett blankt område på mj-​kartan för de flesta av oss.

Läs mer... ->

Ankomst till Helsingfors

Den mycket vackra hamnbassängen

Ett tjusigt inlopp till Helsing­fors och vädret kan inte vara bättre.

Läs mer... ->

Tapiola Parish Model Railway Club (TaPRK)

Kari med sin hemliga låda...

Dags att besöka Helsings­fors järn­vägs­depå Hagalund.

Läs mer... ->

Talkkunamäki-​Suksisuo hos Petri

Återigen den viktiga helheten

Hemma­bana 1, hos den ena brodern…

Läs mer… ->

Hemmabana hos Tero

Lunchrast på målarfirman...

och hemma­bana 2, hos den andra brodern.

Läs mer… ->

Helsingfors Modelljärnvägsklubb Pienoisrautatiekerho ry, Helsinki

Orm i kalhygge (som är ett litet paradis i bygge)

Sedan Helsing­fors mj-​klubb som bygger med moduler men bara för att kunna dela och flytta banan, t.ex. till någon utställ­ning.

Läs mer... ->

Hemresa med jubileumsmiddag

Sveaborg lämnar vi bakom oss...

Efter en intensiv dag väntar en jubi­le­umsmiddag ombord.

Läs mer... ->