TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Användning av Flash på hemsidan

Några tips om du får problem med video- eller Flash-​sekvenser på hemsidan.

Läs mer… ->

Copyright på bilder och text

Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen. Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.

Läs mer… ->

Om cookies på SMJ:s hemsida

Enligt lagen om elektro­nisk kommu­ni­ka­tion, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webb­plats infor­meras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan använd­ning. SMJ använder EJ cookies för närva­rande.

Läs mer… ->

Om hemsidan

Denna hemsida, www.smj.org, vänder sig till alla som är intres­se­rade av modell­järnväg och Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) i synnerhet. Hemsidan är avsedd både för allmän­heten och medlem­marna. SMJ har Copy­right på allt publi­cerat mate­rial om annat ej anges.
Läs mer… ->