TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ:s 70-​års jubi­leum har bl.a. inne­bu­rit två med­lems­re­sor. Den första, med jubi­le­umsmid­da­gen, skedde i chart­rat tåg till Nora jubi­le­ums­som­mar 2008.

Resereferat och bilder:

Jubileumsresan – resekåseri

0524_30_hjp_7907_jarle

En del av SMJ:s firande att vi fyller 70 år var en medlems­resa till Nora med SKÅJ:s tåg. Jubi­le­umsmid­dagen förtärdes på åter­resan i gamla fina restau­rang­vagnar.

Läs mer... ->

Jubileumsresan – bildkavalkad

0524_90a_leb_1957

För medlem­marna anord­nades en jubi­le­ums­resa som gick till områden som passar en Bergs­lags­bana som Ekens­holms­banan. SKÅJ:s abon­ne­rade tåg förde oss till Nora och NBVJ:s fordon tog en del av oss till Pers­hyttan.

Läs mer... ->