TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

2009 gjorde med­lem­marna en resa till Lon­don med mj-​utställning i Vico­ria Palace samt ett besök på Pen­dons fina mj-​anläggningar för att söka mer inspi­ra­tion och idéer, men även för att svinga en öl eller två i glada vän­ners säll­skap.

Resan avslu­tade SMJ:s 70-​årsjubileum.

Resereferat och bilder:

Beskrivning

Besök på en av de mer kända MJ-??mässorna i Lon­don­om­rå­det som äger rum den aktu­ella hel­gen. Som bl.a. har en eller flera anlägg­ningar utställda från The Model Rail­way Club (värl­dens äldsta MJ-??klubb belä­gen i cen­trala Lon­don med flera olika anlägg­ningar i olika ska­lor). Besök på Pen­don Museum. Fri dag i London.

Läs mer... ->

Alexandra Palace

london28_058

Mj-​utställning i Vicoria Palace hade mycket att bjuda på.

Läs mer… ->

Pendon Day!

london29a-198_l1000289

Vall­farts­be­rät­telse, en försmak av vad som väntar oss på Pendon Museum.

london29a-_Dörr265

Text på dörr­halva

london29a-Ekorre244

Ekorre

L1000247_slipsten

Slip­sten

Läs mer… ->

Didcot

london0329b_076_img_3597

Ändrade planer, besök på Didcot Railway Centre, som bl.a. visar Great Western Rail­road (GWR).

På väg till Pendon­mu­seet berät­tade Jerker A om ett järn­vägs­mu­seum i Didcot, inte långt från Pendon. Det han berät­tade lät mycket intres­sant och vi gjorde en juste­ring av efter­mid­da­gens schema så att bussen tog oss till Didcot istället för London.

Läs mer… ->

Hendon

london0330_016_img_3609

Byte av fokus för några av oss. Från tåg till flyg med besök på RAF Museum i Hendon norra London.

Efter museet åter­vände vi till centrala London, åt fish and chips på en pub, hämtade väskorna på hotellet, prome­ne­rade till Picca­dilly Circus och tog tunnel­banan till flyg­platsen. Några mycket trev­liga dagar i England var därmed till ända. Vart ska vi åka nästa gång? Läs mer… ->