TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

För att förenkla under­hållet av hemsidan och för att möjlig­göra på enkelt sätt för fler medlemmar att deltaga i arbetet på hemsidan har vi valt att lägga hemsidan i blogg­verk­tyget Word­Press.

Numera har arbetat att lägga över alla sidor på hemsidan till Word­Press nästan avslu­tats. Det behövs framför allt beskrivas hur nya artiklar, ämnesomåden etc. skall läggas upp i ett antal artiklar, dvs. vi använder verk­tyget för att beskriva hur arbetet i verk­tyget går till.

Logga in i Word­Press via adress http://www.smj.org/wp/wp-admin/.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
Infoga_en_kolumn_innan
Artiklar   (10 artiklar) ->
Hur man lägger in en artikel på hemsidan

Artiklar om att arbeta med WordPress:

Logga in i WordPress

wordpress_login_lank

Som medlem kan du lägga in artiklar i Word­Press och då måste du ha en använ­da­ri­den­titet defi­ni­erad i Word­Press.
Läs mer… ->

Olika sätt att skapa en hemsida

En hemsida kan skapas på många sätt, helt manu­ellt inskriven text och HTML-​kod i en textre­di­ge­rare, med webb­verktyg som Adobes Dreamweaver, med rena CMS (Content Mana­ge­ment System) eller med ett blogg­verktyg som Word­Press. (CMS och blogg­verktyg bygger på att själva text­massan på en hemsida ligger i en databas.)

Läs mer… ->