TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ:s järn­vägs­mo­dell base­ras på en verk­lig­het som inte längre finns kvar. Myc­ket möda har lagts på att skapa en tro­vär­dig histo­ri­e­skriv­ning som bil­dar grun­den för järn­vägs­mo­del­len. Områ­det kring Äng­els­berg och Nor­berg var vik­tiga inspi­ra­tions­käl­lor och väl värt en resa.

Resebeskrivning och resereferat:

Bakgrundsinformation

Du får mycket större behåll­ning från en resa med litet bakgrunds­in­for­ma­tion att läsa i samband med en resa.

Här presen­teras nu infor­ma­tionen som en inspi­ra­tion för andra att åka och titta på de olika objekten.

Läs mer… ->

Resplan

Vi fick ihop till­räck­ligt med rese­närer för att hyra en liten buss att åka med.

Läs mer... ->

Resereferat

bg010_bussen_kommer_HP_3264

Medlems­resa med egen hyrd buss gör att man enklare kan hålla ihop gruppen under resan. Det är också lätt att presen­tera resmålen innan man kommer fram till dom.

Läs mer... ->

Bildsida 1 – "Bångfors bruk"

bg220_ALA_100918_P1010782

Många bilder blir det men eftersom detta var en inspi­ra­tions­resa så är det inget fel med det. 

Läs mer... ->

Bildsida 3 – Klackbergs gruvor

bg536_HP_100918_IMG_3483

Många bilder blir det men eftersom detta var en inspi­ra­tions­resa så är det inget fel med det. 

Läs mer... ->

Bildsida 2 – "Saxnora" och Polhemshjulet

bg307_AB_100919_gruvmuseet

Många bilder blir det men eftersom detta var en inspi­ra­tions­resa så är det inget fel med det. 

Läs mer... ->

Filmer

Några film­klipp, närmare bestämt ett, från resan.

Läs mer... ->