TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Den 21 september 2013 åkte ett 20-​tal SMJ:are på resa till Tuna Häst­berg och Gräng­es­berg. Resans arrangör, Janne O, hade ordnat besök hos Även­tyrs­gruvan i Tuna Häst­bergs gamla gruva och även fått hembygds­för­e­ningen i Tuna Häst­berg att berätta lite om gruvans och samhäl­lets historia. Efter­mid­dagen ägnades åt ett besök på Gräng­es­bergs lokmu­seum och där fick vi bland annat en speci­al­vis­ning av turbin­loket M3t.

2015-​06 Spår2-​bilder

Ek-sp1-62mm-(93)

prov på nytt kalen­der­motiv, spår 2 utmed statio­nerna och andra platser

Läs mer... ->

2015-​07 nya kalenderbilder

2015.07.21 Ek Gulf

exempel på kalen­der­bilder för resten av 2015. Några vari­anter för att se vad som korri­ge­rats och möjlig­heter

Läs mer... ->

2015-​07 närbilder

DSC_0727-Bs-mr-Hulot

Närbilder med försätts­lins

Läs mer... ->

Artiklar om resan

Ole Pade tog initi­ativ till resan och syftet var att på plats studera och digga miljöer som bildar bakgrunden till SMJ:s järn­vägs­mo­dell.

Beställning

Beställ­nings­sidan används för att göra en samman­ställ­ning med artiklar, porto och betal­nings­sätt. Beställ­ning sker sedan genom inbe­tal­ning i förväg och att beställ­nings­info skrivs in på PrivatGiro-​talongen eller skickas till SMJ.

Läs mer... ->

Bilder med teman

Bilderna i vissa ämnes­om­råden har marke­rats för olika teman. Klicka på bildru­bri­kerna för att läsa mer om just det området eller klicka på bilden för att få den förstorad med förkla­ringar.

Läs mer… ->

Ekensholmsbanan - Bergslagen på spåren, rättelser

Tyvärr så kan det all­tid smita in fel i en bok… och detta ger upp­hov till rättelser.

Läs mer... ->

Förebild till Kvarngruvan

Kvarngruvan

Hur får man en lysdiod att lysa

Spaningstabilisator-21

Det här avsnittet forsätter med att redo­visa hur vi får rätt spän­ning och ström till lysdioden när man använder den i andra tillämp­ningar än rullande mate­riel.
Att få dioden att blinka är inte så svårt. Vi avslutar med att bygga en blink­modul.

Läs mer... ->

Inlägg i kalendariet

2017
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
39 /​ 44
/​30  
/​31 /​Tisdags­kör­ning
       
1  
40
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
41
9  
10 Bokad visning på SMJ 
11 Mässing­sjuntan
12 Medlems­auk­tion
Ordi­narie klubb­kväll
13  
14 Skåne­resa MMJK + Häss­le­holm MJK ℗
15 Skåne­resa MMJK + Häss­le­holm MJK ℗
42
16 Foto­gra­fe­ring i klubb­lo­kalen ℗
17  
18 Mässing­sjuntan
19 Ordi­narie klubb­kväll
20  
21 Tågmarknad i Häss­le­holm ℗
22 Tågmarknad i Häss­le­holm ℗
43
23 Styrel­se­möte
24  
25 Mässing­sjuntan
26 Ordi­narie klubb­kväll
Bokad visning på SMJ
Städ­torsdag och klubb­kväll
27  
28 MJ-​dagar hos Hobby­ex­perten
29 MJ-​dagar fort­sätt­ning
(sommartid slutar)
Oktober
2017   v 41
10
Tisdag
Bokad visning på SMJ 
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Bokad visning för grupp. Medlemmar behövs. Gästerna kommer 17.00. Vik efter­mid­dagen för att hjälpa till på SMJ.
Endast för bokade gäster och medlemmar.
Oktober
2017   v 41
11
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Oktober
2017   v 41
12
Torsdag
Medlems­auk­tion
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
John M E:s dona­tion.
Auktionen startar kl 20.30, lista finns vid varje objekt, högsta budet på listan för objektet kl 21.15 vinner auktionen för objektet.
Oktober
2017   v 41
12
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Oktober
2017   v 41
14–15
Lördag–Söndag
PRELIMINÄR
Skåne­resa MMJK + Häss­le­holm MJK 
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Malmö + Häss­le­holm
Detaljer:
Malmö MJK fyller 35 år och firar den 17/​10.
Häss­le­holm MJK ordnar MJ-​marknad den 18/​10.

Om det finns någon medlem som kan axla rese­le­dar­skapet kan det bli en gemensam SMJ-​resa till Skåne denna helg. Meddela någon i styrelsen om du kan orga­ni­sera en så
Oktober
2017   v 42
16
Måndag
PRELIMINÄR
Foto­gra­fe­ring i klubb­lo­kalen
Ansvarig:   Lars-​Gunnar F
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kl 14-​18 pågår foto­gra­fe­ring i klubb­lo­kalen och ingen annan verk­samhet kan pågå där samti­digt.
Oktober
2017   v 42
18
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Oktober
2017   v 42
19
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Oktober
2017   v 42
21–22
Lördag–Söndag
PRELIMINÄR
Detaljer:
Klubben deltar inte med egen försälj­ning.
Oktober
2017   v 43
23
Måndag
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Tbd
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Styrel­se­möte i klubb­lo­kalen ca 19.15 - 22.00
Oktober
2017   v 43
25
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Oktober
2017   v 43
26
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Oktober
2017   v 43
26
Torsdag
Bokad visning på SMJ 
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Bokad visning för grupp. Medlemmar behövs. Gästerna kommer 17.00. Vik efter­mid­dagen för att hjälpa till på SMJ.
Endast för bokade gäster och medlemmar.
Oktober
2017   v 43
26
Torsdag
Städ­torsdag och klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning av klubb­lo­ka­lerna för att ha en trevlig miljö att vistas i.
Golven damm­sugs och våttorkas. Damma/​våttorka övriga ytor. Glöm inte toaletten.
Oktober
2017   v 43
28
Lördag
MJ-​dagar hos Hobby­ex­perten
Ansvarig:   Anders L /​ Mats D
Plats:   Hobby­ex­perten Väst­berga
Detaljer:
SMJ deltar i MJ-​dagarna hos Hobby­ex­perten med byggbord/​demo av bygg­me­toder och likande. Detal­jerat schema kommer senare.
Oktober
2017   v 43
29
Söndag
MJ-​dagar fort­sätt­ning
Ansvarig:   Anders L /​ Mats D
Plats:   Hobby­ex­perten Väst­berga
Detaljer:
SMJ deltar i MJ-​dagarna hos Hobby­ex­perten med byggbord/​demo av bygg­me­toder och likande. Detal­jerat schema kommer senare.
Oktober
2017   v 44
31
Tisdag
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, aNDERS l
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Tisdags­trafik, endast för SMJ-​medlemmar. Samling ca 18.30.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
44    
1 Mässing­sjuntan
2 Medlems­trafik
3  
4 Mässa ℗ Deltar i MJ-​mässan i Älvsjö ℗
Alla helgons dag
5 Mässa ℗ Deltar i MJ-​mässan i Älvsjö ℗
45
6  
7  
8 Mässing­sjuntan
9 Ordi­narie klubb­kväll
10  
11 Mässing­sjuntan 10-​års kalas 
12 Fars dag
46
13  
14 MMM modul­byg­gar­kväll ℗
15 Mässing­sjuntan
Bokad visning
16 Ordi­narie klubb­kväll
17  
18  
19  
47
20 Styrel­se­möte
21 Städ­ning av loka­lerna ℗
22 Mässing­sjuntan
Städ­ning av loka­lerna ℗
23 Städ­torsdag
24  
25 Mässa Monter på Hjul­mark­naden
26  
48
27  
28 Repe­ti­tion inför Hjul­kör­ningen ℗
29 Mässing­sjuntan
30 Genrep Hjul­kör­ningen (intern)
     
November
2017   v 44
1
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
November
2017   v 44
2
Torsdag
Medlems­trafik
Ansvarig:   Anders L /​ Håkan L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Medlems­trafik enligt tidta­bell. Endast för SMJ-​medlemmar.
November
2017   v 44
4–5
Lördag–Söndag
PRELIMINÄR
Mässa
Deltar i MJ-​mässan i Älvsjö 
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Älvsjö­mässan
Detaljer:
SMJ deltar under mässan och visar bygg­tek­niker. Kontakta ansvarig om du kan vara en av demo­byg­garna under helgen.
November
2017   v 45
8
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
November
2017   v 45
9
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
November
2017   v 45
11
Lördag
Mässing­sjuntan 10-​års kalas 
Ansvarig:   Hans P (HJP)
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan firar sitt 10-​årsjubileum. Inbjudna och SMJ-​medlemmar välkomna att delta.
Preli­mi­nära tider kl. 11.00 - 18.00
November
2017   v 46
14
Tisdag
PRELIMINÄR
MMM modul­byg­gar­kväll
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen + korri­doren
Detaljer:
kl 19.00
Infor­ma­tion om grund­tek­niker i modul­bygge. Separat anmälan om delta­gande till Torbjörn O i MMM.
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50 SEK per person vid delta­gende.
November
2017   v 46
15
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
November
2017   v 46
15
Onsdag
Bokad visning
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
kl 13.00 Soya­ve­te­ra­nerna
Kontakt­person: Bo.Bjorklund@soyagroup.com
November
2017   v 46
16
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
November
2017   v 47
20
Måndag
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Tbd
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
kl 19-​22
November
2017   v 47
21
Tisdag
PRELIMINÄR
Städ­ning av loka­lerna
Ansvarig:   Janne O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning av anlägg­nings­lo­kalen hela dagen + kvällen. Banan kan inte användas, varken för bygge/​underhåll eller körning.
Städ­per­sonal behövs dock. Kontakta Janne O om du kan hjälpa till.
November
2017   v 47
22
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
November
2017   v 47
22
Onsdag
PRELIMINÄR
Städ­ning av loka­lerna
Ansvarig:   Alla medlemmar
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Månads­städ­ning av klubb­lo­ka­lerna.
November
2017   v 47
23
Torsdag
Städ­torsdag
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning av våra lokaler inför kommande visningar.
November
2017   v 47
25
Lördag
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Solna­hallen, Solna
November
2017   v 48
28
Tisdag
PRELIMINÄR
Repe­ti­tion inför Hjul­kör­ningen
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för SMJ-​medlemmar.
November
2017   v 48
29
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
November
2017   v 48
30
Torsdag
Genrep Hjul­kör­ningen (intern)
Ansvarig:   Anders Lu
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Ingen ordi­narie trafik. Besö­kare är i stället välkomna på Hjul­kör­ningen.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
48        
1  
2 Hjul­kör­ning
3  
49
4  
5  
6 Mässing­sjuntan
7 Bokad visning på SMJ 
8  
9  
10  
50
11  
12  
13 Mässing­sjuntan
Lucia
14 Ordi­narie klubb­kväll
15  
16  
17  
51
18  
19  
20 Mässing­sjuntan
21 Ordi­narie klubb­kväll
22  
23  
24 Julafton
52
25 Juldagen
26 Annandag jul
27 Mässing­sjuntan ℗
28 Ordi­narie klubb­kväll ℗
29  
30  
31 Nyårsafton
December
2017   v 48
2
Lördag
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Hjul­kör­ning, öppet för besö­kare 13-​17
Särskilt tjänst­gö­rings­schema för medlemmar som anmält sig till evene­manget.
December
2017   v 49
6
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
December
2017   v 49
7
Torsdag
Bokad visning på SMJ 
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Bokad visning för grupp. Medlemmar behövs. Gästerna kommer 18.00 (detaljer kommer senare). Vik efter­mid­dagen för att hjälpa till på SMJ.
Endast för bokade gäster och medlemmar.
December
2017   v 50
13
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
December
2017   v 50
14
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll.
Om du har långt att åka och undrar om det är någon på plats i lokalen - ring först: 08-​843475
December
2017   v 51
20
Onsdag
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
December
2017   v 51
21
Torsdag
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll.
Om du har långt att åka och undrar om det är någon på plats i lokalen - ring först: 08-​843475
December
2017   v 52
27
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
December
2017   v 52
28
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll.
Om du har långt att åka och undrar om det är någon på plats i lokalen - ring först: 08-​843475
2018
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
01
1 Nyårs­dagen
2 Mässing­sjuntan ℗
3  
4 Mässing­sjuntan - heldag ℗
Ordi­narie klubb­kväll ℗
5  
6 Tret­ton­dedag jul
7  
02
8  
9 Foto­gra­fe­ring i klubb­lo­kalen ℗
10 Mässing­sjuntan ℗
11 Ordi­narie klubb­kväll ℗
12  
13  
14  
03
15 Styrel­se­möte ℗
16  
17 Mässing­sjuntan ℗
18 Ordi­narie klubb­kväll ℗
19  
20  
21  
04
22  
23  
24 Mässing­sjuntan ℗
25 Ordi­narie klubb­kväll inkl. städ­kväll ℗
26  
27  
28  
05
29  
30 Tisdags­kör­ning ℗
31 Mässing­sjuntan ℗
       
Januari
2018   v 1
2
Tisdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Januari
2018   v 1
4
Torsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan - heldag 
Ansvarig:   Calle A
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Heldag­sjunta.
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Januari
2018   v 1
4
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Eftersom det är Tret­ton­dags­afton kanske firandet tar andra former än just SMJ denna dag. Ring och kolla om det är någon i lokalen om du är osäker: 08-​843475
Januari
2018   v 2
9
Tisdag
PRELIMINÄR
Foto­gra­fe­ring i klubb­lo­kalen
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Foto­gra­fe­ring äger rum mella ca 16 - 21. Ingen samtidig bygg­verk­samhet eller körning kan äga rum.
Januari
2018   v 2
10
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Januari
2018   v 2
11
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
Januari
2018   v 3
15
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Styrel­se­möte i klubb­lo­kalen ca 19 - 22
Januari
2018   v 3
17
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Januari
2018   v 3
18
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll
Januari
2018   v 4
24
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Januari
2018   v 4
25
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll inkl. städ­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning av loka­lerna (sopning och våttork­ning).
Januari
2018   v 5
30
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Tisdags­travik med fokus på växling.
Endast för medlemmar.
Januari
2018   v 5
31
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd med aktuell info om Mässing­sjuntan.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
05      
1 Medlems­trafik ℗
2  
3  
4 H0e - modul­kör­ning ℗
06
5  
6  
7 Mässing­sjuntan ℗
8 Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning ℗
9  
10  
11  
07
12  
13 Träd­till­verk­nings­kurs ℗
14 Mässing­sjuntan ℗
Alla hjär­tans dag
15 Ordi­narie klubb­kväll ℗
16  
17 Smal­spårs­främ­jandet - möte i SMJs lokal ℗
18  
08
19 Styrel­se­möte ℗
20 Träd­till­verk­nings­kurs ℗
21 Mässing­sjuntan ℗
22 Ordi­narie klubb­kväll ℗
23  
24  
25  
09
26 Träd­till­verk­nings­kurs ℗
27 Tisdags­kör­ning ℗
28 Mässing­sjuntan ℗
       
Februari
2018   v 5
1
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlems­trafik
Ansvarig:   Hubert/​Håkan
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Medlems­trafik med fokus på körning enligt vanlig tidta­bell.
Februari
2018   v 5
4
Söndag
PRELIMINÄR
H0e - modul­kör­ning
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
H0e-​modultrafikspel för inbjudna. Urban B är orga­ni­satör.
Icke SMJ-​medlemmar som deltar i trafik­spelat betalar 50:- till SMJ:s kassa.
Cirka­tider 9.00 - 17.00
Februari
2018   v 6
7
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Februari
2018   v 6
8
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Ordi­narie klubb­kväll där vi även städar loka­lerna (sopning, våttork­ning, torka av ytor och fönster/​plexiglas).
Februari
2018   v 7
13
Tisdag
PRELIMINÄR
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2018   v 7
14
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Februari
2018   v 7
15
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Februari
2018   v 7
17
Lördag
PRELIMINÄR
Smal­spårs­främ­jandet - möte i SMJs lokal 
Ansvarig:   Mats D
Plats:   SMJ lokal
Detaljer:
Vinter­möte för Smal­spårs­främ­jandet som lånar SMJs lokal. För detaljer; se Smal­spårs­främ­jan­dets hemsida o/​e tidningen Smal­spå­rigt. (Prel. kl 11-​15)
Februari
2018   v 8
19
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Mats D
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Pågår ca 19.00 - 22.00
Februari
2018   v 8
20
Tisdag
PRELIMINÄR
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2018   v 8
21
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Februari
2018   v 8
22
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Februari
2018   v 9
26
Måndag
PRELIMINÄR
Träd­till­verk­nings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn: torbjorn@onegard.net
Februari
2018   v 9
27
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Fokus på växling.
Februari
2018   v 9
28
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
09      
1 Medlems­trafik ℗
2  
3 MMM Smal­spårsmo­duler, intern modul­träff ℗
4  
10
5  
6  
7 Mässing­sjuntan ℗
8 Ordi­narie klubb­kväll ℗
9  
10 SMJs klubb­träff ℗
11  
11
12 Vädrings­kurs ℗
13  
14 Mässing­sjuntan ℗
15 Ordi­narie klubb­kväll ℗
16  
17 MMM Bygg­ef­ter­middag ℗
18 MMM H0e modul­tester ℗
12
19 Styrel­se­möte ℗
20 Vädrings­kurs ℗
21 Mässing­sjuntan ℗
22 Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning ℗
23  
24  
25 Publik visning kl 13.00 ℗
Publik visning kl 15.30 ℗
(sommartid börjar)
13
26  
27  
28 Mässing­sjuntan ℗
29 Ordi­narie klubb­kväll ℗
Skär­torsdag
30 Lång­fredag
31 Påskafton
 
Mars
2018   v 9
1
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlems­trafik
Ansvarig:   Hubert/​Håkan/​Mats
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Medlems­trafik enligt vald tidta­bell.
Mars
2018   v 9
3
Lördag
PRELIMINÄR
MMM Smal­spårsmo­duler, intern modul­träff
Plats:   Klubb­lo­kalen
Mars
2018   v 10
7
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2018   v 10
8
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Mars
2018   v 10
10
Lördag
PRELIMINÄR
SMJs klubb­träff
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
SMJs årliga MJ-​klubbträff. Inbjudan skickas ut av SMJ. Prel tid 13-​17
Mars
2018   v 11
12
Måndag
PRELIMINÄR
Vädrings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Vädrings­kurs kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn O; torbjorn@onegard.net
Mars
2018   v 11
14
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2018   v 11
15
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Mars
2018   v 11
17
Lördag
PRELIMINÄR
MMM Bygg­ef­ter­middag
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 12.00 och slut 16.30/17.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Mars
2018   v 11
18
Söndag
PRELIMINÄR
MMM H0e modul­tester
Ansvarig:   Urban Bratt
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
MMM smal­spårs­sek­tion testar smal­spårsmo­duler. För MMM smal­spårs­med­lemmar och SMJ-​medlemmar
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök.
Mars
2018   v 12
19
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Leif P
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Möte ca 19.00 - 22.00
Mars
2018   v 12
20
Tisdag
PRELIMINÄR
Vädrings­kurs
Ansvarig:   Torbjörn O
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Vädrings­kurs kvällstid.
För medlemmar i MMM och medlemmar i SMJ.
OBS - anmälan måste göras till Torbjörn O; torbjorn@onegard.net
Mars
2018   v 12
21
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2018   v 12
22
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll med städ­ning
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning inför helgens visning.
Even­tuell träning inför helgen.
OBS – Ottos smör­gå­stårta!
Mars
2018   v 12
25
Söndag
PRELIMINÄR
Publik visning kl 13.00
Ansvarig:   Hubert/​Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Publik visning kl 13.00, ca 45 min trafik. 35 platser. Biljetter kan förköpas kl 19.30–20.30 torsdag 23 mars vid entrén Rosenlunds­gatan 54. Even­tu­ella kvar­va­rande biljetter säljs på trafik­dagen från kl 12.00 på samma plats.
OBS – Även 15.30
Mars
2018   v 12
25
Söndag
PRELIMINÄR
Publik visning kl 15.30
Ansvarig:   Hubert/​Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Publik visning kl 15.30, ca 45 min trafik. 35 platser. Biljetter kan förköpas kl 19.30–20.30 torsdag 23 mars vid entrén Rosenlunds­gatan 54. Even­tu­ella kvar­va­rande biljetter säljs på trafik­dagen från kl 12.00 på samma plats.
OBS – Även 13.00
Mars
2018   v 13
28
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
På Svenskt MJ Forum /​ Bygg­forum finns en tråd om Mässing­sjuntan där aktuell infor­ma­tion finns.
Mars
2018   v 13
29
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
13 /​ 18
/​30 /​MMM Modul­bygg­kväll ℗
/​Valborgsmässoafton
         
1 Mässa ℗ Göte­borgs Nostal­gi­mässa ℗
Påsk­dagen
14
2 Annandag påsk
3 Tisdags­kör­ning ℗
4 Mässing­sjuntan ℗
5 Medlemskör­ning ℗
6  
7  
8  
15
9 Styrel­se­möte ℗
10 Klubb­kväll - spår och hjul­tvätt ℗
11 Mässing­sjuntan ℗
12 (Ordi­narie klubb­kväll) ℗
13  
14 Bokad visning ℗
15  
16
16  
17  
18 Mässing­sjuntan ℗
19 SMJ Årsmöte ℗
Styrel­se­möte (konsti­tu­e­rande) ℗
20  
21  
22  
17
23 MMM Modul­bygg­kväll ℗
24  
25 Mässing­sjuntan ℗
26 Ordi­narie klubb­kväll ℗
27  
28 MJ-​mässa i Göte­borg ℗
29 MJ-​mässa i Göte­borg ℗
April
2018   v 13
1
Söndag
PRELIMINÄR
Mässa
Ansvarig:   Mikael E och Roger K
Plats:   Göte­borg
April
2018   v 14
3
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
April
2018   v 14
4
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
April
2018   v 14
5
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlemskör­ning
Ansvarig:   Anders Lu
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
April
2018   v 15
9
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
I klubb­lo­kalen från ca 19.00
April
2018   v 15
10
Tisdag
PRELIMINÄR
Klubb­kväll - spår och hjul­tvätt
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kraft­sam­ling där vi torkar/​tvättar av spår på anlägg­ningen samt hjul på de fordon som f.n. finns på anlägg­ningen. Ta med tork­dukar lämp­liga att ha för att torka spår samt utrust­ning att rengöra hjul.
(Rengö­ring av de egna fordonen är respek­tive medlems a
April
2018   v 15
11
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
April
2018   v 15
12
Torsdag
PRELIMINÄR
(Ordi­narie klubb­kväll)
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Eftersom det är Skär­torsdag är det inte säkert att det blir en vanlig klubb­kväll. Ring till lokalen (08-​843475) och kolla om det är någon där innan du åker dit. 
April
2018   v 15
14
Lördag
PRELIMINÄR
Bokad visning
Ansvarig:   Anders Lu
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Bokad visning hos SMJ, endast för besö­kande grupp och tjänst­gö­rande SMJ-​medlemmar. Visningen startar kl 15.00.
April
2018   v 16
18
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
April
2018   v 16
19
Torsdag
PRELIMINÄR
SMJ Årsmöte
Ansvarig:   Styrelsen
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Kl 20.00 och framåt. Agenda:
 * Årsmö­tes­för­hand­lingar
 * Evt. motioner
 * Evt. Infor­ma­tion från styrelsen
 * Fika
Medlems­av­giften skall vara betald för röst­rätt.
April
2018   v 16
19
Torsdag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte (konsti­tu­e­rande)
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
På agendan bl a konsti­tu­e­rande av den styrelse som årsmötet väljer.
April
2018   v 17
23
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 19.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
April
2018   v 17
25
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
April
2018   v 17
26
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
April
2018   v 17
28–29
Lördag–Söndag
PRELIMINÄR
MJ-​mässa i Göte­borg
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Göte­borg
Detaljer:
SMJ deltar på MJ-​mässa i Göte­borg 29 + 30 april. Försälj­nings­per­sonal behövs!
April
2018   v 18
30
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
18  
1 Tisdags­kör­ning ℗
Första maj
2 Mässing­sjuntan ℗
3 Ordi­narie klubb­kväll ℗
Medlemskör­ning ℗
4  
5  
6  
19
7 MMM Modul­bygg­kväll ℗
8  
9 Mässing­sjuntan ℗
10 Ordi­narie klubb­kväll ℗
19.00-20.00 förköp biljetter ℗
Kristi himmel­färdsdag
11  
12  
13  
20
14 MMM Modul­bygg­kväll ℗
15  
16 Mässing­sjuntan ℗
17 Ordi­narie klubb­kväll ℗
19.00-20.00 förköp biljetter ℗
18  
19 Trafikdag ℗
20 Pingst­dagen
21
21 Styrel­se­möte ℗
22  
23 Mässing­sjuntan ℗
24 (Ordi­narie klubb­kväll) ℗
25  
26 Prel Mässing­sjuntan 10-​årsjubileum ℗
27 Mors dag
22
28  
29 Tisdags­kör­ning ℗
30 Mässing­sjuntan ℗
31 Medlemskör­ning ℗
Bokad visning kl 18.00 ℗
     
Maj
2018   v 18
1
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Samling vid 19.00
Maj
2018   v 18
2
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Maj
2018   v 18
3
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Maj
2018   v 18
3
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlemskör­ning
Ansvarig:   Anders Lu
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
Maj
2018   v 19
7
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Maj
2018   v 19
9
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Maj
2018   v 19
10
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Maj
2018   v 19
10
Torsdag
PRELIMINÄR
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Förköp till den publika visning 20 maj
Maj
2018   v 20
14
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Maj
2018   v 20
16
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Maj
2018   v 20
17
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Maj
2018   v 20
17
Torsdag
PRELIMINÄR
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Förköp till den publika visning 20 maj
Maj
2018   v 20
19
Lördag
PRELIMINÄR
Publik visning
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Insläpp kl 15.00-15.15
Förköps­bil­jetter kan köpas på Rosenlunds­gatan 54
enligt infor­ma­tion på sidan Publika visningar
Maj
2018   v 21
21
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Mikael E?
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Tid: ca 19.00 - 21.30
Maj
2018   v 21
23
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Maj
2018   v 21
24
Torsdag
PRELIMINÄR
(Ordi­narie klubb­kväll)
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Eftersom det är helgdag är det inte säkert att det blir en vanlig klubb­kväll. Ring till lokalen (08-?843475) och kolla om det är någon där innan du åker dit. 
Maj
2018   v 21
26
Lördag
PRELIMINÄR
Prel Mässing­sjuntan 10-​årsjubileum
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Fler detaljer kommer.
Maj
2018   v 22
29
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
Maj
2018   v 22
30
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Maj
2018   v 22
31
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlemskör­ning
Ansvarig:   Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar.
Maj
2018   v 22
31
Torsdag
PRELIMINÄR
Bokad visning kl 18.00
Ansvarig:   Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Bokad visning. Gästerna kommer klockan 18.00. Medlemmar som kan hjälpa till under visningen anmäler sig till Hubert Ö snarast.

Endast för inbjudna gäster och medlemmar.
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
22        
1  
2 Mässing­sjuntan - jubi­le­umslördag ℗
3  
23
4  
5  
6 Mässing­sjuntan ℗
Sveriges natio­naldag
7 Ordi­narie klubb­kväll ℗
8  
9  
10  
24
11  
12  
13 Mässing­sjuntan ℗
14 Ordi­narie klubb­kväll ℗
15  
16 Mässa ℗ Banka­laset ℗
17  
25
18 Styrel­se­möte ℗
19  
20 Mässing­sjuntan ℗
21 Ordi­narie klubb­kväll ℗
22 Midsom­ma­rafton
23 Midsom­mar­dagen
24  
26
25 Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti ℗
MMM Modul­bygg­kväll ℗
26  
27 Mässing­sjuntan ℗
28 Ordi­narie klubb­kväll ℗
29  
30  
 
Juni
2018   v 22
2
Lördag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan - jubi­le­umslördag
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Preli­mi­närt - jubi­le­umjunta. Håll utkik på Svenskt MJ-​Forum hur planerna utvecklas och om det blir någon jubi­le­umjunta. Prel tid 10.00 - efter­middag.
Juni
2018   v 23
6
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Juni
2018   v 23
7
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Juni
2018   v 24
13
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Juni
2018   v 24
14
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Förbe­re­delser inför Skövde
Juni
2018   v 24
16
Lördag
PRELIMINÄR
Mässa
Ansvarig:   Ska beslutas
Plats:   Skövde Modell­säll­skap
Juni
2018   v 25
18
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Mikael E
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Tid: ca 19.00 - 21.30
Juni
2018   v 25
20
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Juni
2018   v 25
21
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Dagen för midsom­ma­rafton. Oklart hur det blir med närvaron.
Juni–Aug.
2018   v 26–32
25–12
Måndag–Söndag
PRELIMINÄR
Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti 
Ansvarig:   Styrelsen
Detaljer:
Under sommaren kommer det att pågå olika former av under­hålls­ar­beten på anlägg­ningen. Det betyder att det kan bli inskränk­ningar i körmöj­lig­he­terna under kortare eller längre peri­oder. Arbets­upp­gifter saknas dock inte så medlemmar är välkomna till lokalen
Juni
2018   v 26
25
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Juni
2018   v 26
27
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Juni
2018   v 26
28
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
31    
1 Mässing­sjuntan ℗
2 Ordi­narie klubb­kväll ℗
3  
4  
5  
32
6  
7  
8 Mässing­sjuntan ℗
9 Ordi­narie klubb­kväll ℗
10  
11  
12 Sommar­pe­riod 26 juni till och med halva augusti ℗
33
13 MMM Modul­bygg­kväll ℗
14  
15 Mässing­sjuntan ℗
16 Ordi­narie klubb­kväll ℗
17  
18  
19  
34
20 Styrel­se­möte 19.00 - 23.00 ℗
21  
22 Mässing­sjuntan ℗
23 Ordi­narie klubb­kväll ℗
24  
25  
26  
35
27 MMM Modul­bygg­kväll ℗
28  
29 Mässing­sjuntan ℗
30 Medlems­trafik ℗
Ordi­narie klubb­kväll ℗
31  
   
Augusti
2018   v 31
1
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Augusti
2018   v 31
2
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Augusti
2018   v 32
8
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Augusti
2018   v 32
9
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Augusti
2018   v 33
13
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Augusti
2018   v 33
15
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Augusti
2018   v 33
16
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Augusti
2018   v 34
20
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte 19.00 - 23.00
Plats:   Klubb­lo­kalen
Augusti
2018   v 34
22
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Augusti
2018   v 34
23
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
Augusti
2018   v 35
27
Måndag
PRELIMINÄR
MMM Modul­bygg­kväll
Ansvarig:   Urban B
Plats:   Klubb­lo­kalen /​ korri­doren för skrä­piga jobb
Detaljer:
MMM Stock­holm ordnar bygg­ef­ter­middag för MMM-​moduler. Urban B och Odd J är kontakt­per­soner Start ca 18.00
Icke SMJ-​medlemmar som deltar betalar 50:- per till­fälle.
Augusti
2018   v 35
29
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Augusti
2018   v 35
30
Torsdag
PRELIMINÄR
INSTÄLLD
Medlems­trafik
Ansvarig:   Hubert Ö/​Håkan L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Körningen beräknas starta ca kl 20.30. Kom i god tid innan om du har tåg som kan vara med i trafiken.
Visning:
(insläpp: 20:00—20:30) 20:30—22:00
Augusti
2018   v 35
30
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
35          
1 MMM + US-​moduler på Spår­vägs­mu­seum ℗
2 MMM + US-​moduler på Spår­vägs­mu­seum ℗
36
3  
4 Tisdags­kör­ning ℗
5 Mässing­sjuntan ℗
6 Auktions­vis­ning för SMJ-​medlemmar ℗
Städ­kväll SMJ
Ordi­narie klubb­kväll ℗
7  
8 Mässa ℗ Musei­dagen Gävle ℗
9  
37
10  
11  
12 Mässing­sjuntan ℗
13 Ordi­narie klubb­kväll ℗
14  
15  
16  
38
17  
18  
19 Mässing­sjuntan ℗
20 Städ­torsdag ℗
Auktion för SMJ-​medlemmar ℗
Ordi­narie klubb­kväll ℗
21  
22  
23  
39
24 Styrel­se­möte ℗
25 Tisdags­kör­ning ℗
26 Mässing­sjuntan ℗
27 Ordi­narie klubb­kväll ℗
28  
29 Mässa ℗ Smal­spårs­främ­jandet Norra Sandby ℗
30 Mässa ℗ Göte­borgs Nostal­gi­mässa ℗
September
2018   v 35
1
Lördag
PRELIMINÄR
MMM + US-​moduler på Spår­vägs­mu­seum
Plats:   Spår­vägs­mu­seum, Stock­holm
Detaljer:
MMM och US-​moduler har modul­kör­ning på Spår­vägs­mu­seum. Inget SMJ-​evenemang men lite reklam om någon vill kika på modul­kör­ning.
September
2018   v 35
2
Söndag
PRELIMINÄR
MMM + US-​moduler på Spår­vägs­mu­seum
Plats:   Spår­vägs­mu­seum, Stock­holm
Detaljer:
MMM och US-​moduler har modul­kör­ning på Spår­vägs­mu­seum. Inget SMJ-​evenemang men lite reklam om någon vill kika på modul­kör­ning.
September
2018   v 36
4
Tisdag
PRELIMINÄR
INSTÄLLD
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Samling vid 19.00
September
2018   v 36
5
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
September
2018   v 36
6
Torsdag
PRELIMINÄR
Auktions­vis­ning för SMJ-​medlemmar
Ansvarig:   Håkan L /​ Anders L
Detaljer:
Vi fort­sätter med medlems­auk­tioner av begag­nade MJ-​prylar.
September
2018   v 36
6
Torsdag
PRELIMINÄR
Städ­kväll SMJ 
Ansvarig:   Alla medlemmar
Detaljer:
Städ­ning av våra lokaler efter somma­rens arbeten och inför höst­ter­minen med bland annat trafik och publika visningar.
Dammsugning/​golvsopning och våttork­ning av golvytor. Våttork­ning av andra ytor.
September
2018   v 36
6
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
September
2018   v 36
8
Lördag
PRELIMINÄR
Mässa
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Gävle
Detaljer:
Hjälp behövs med trans­port av försälj­nings­grejor till och från Gävle liksom beman­ning vid SMJ:s försälj­nings­bord på mark­naden.
Beman­nings­lista finns i klubb­lo­kalen.
September
2018   v 37
12
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
September
2018   v 37
13
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
September
2018   v 38
19
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
September
2018   v 38
20
Torsdag
PRELIMINÄR
Städ­torsdag
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Städ­ning av klubb­lo­ka­lerna för att ha en trevlig miljö att vistas i.
September
2018   v 38
20
Torsdag
PRELIMINÄR
Auktion för SMJ-​medlemmar
Ansvarig:   Håkan L /​ Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Auktion på MJ-​prylar mellan kl 20.30 - 21.15
ENDAST FÖR SMJ-​MEDLEMMAR
September
2018   v 38
20
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
September
2018   v 39
24
Måndag
PRELIMINÄR
Styrel­se­möte
Ansvarig:   Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Styrel­se­möte i klubb­lo­kalen ca 19.15- 22.00.
September
2018   v 39
25
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Håkan L, Hubert Ö
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Samling vid 19.00
September
2018   v 39
26
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
September
2018   v 39
27
Torsdag
PRELIMINÄR
Ordi­narie klubb­kväll
Plats:   Klubb­lo­kalen
September
2018   v 39
29
Lördag
PRELIMINÄR
Mässa
Smal­spårs­främ­jandet Norra Sandby 
Ansvarig:   Mats D
Plats:   Norra Sandby
Detaljer:
SMJ deltar med ett begränsat produkt­sor­ti­ment på Smal­spårs­främ­jan­dets möte i Norra Sandby.
September
2018   v 39
30
Söndag
PRELIMINÄR
Mässa
Ansvarig:   Mikael E (prel)
Plats:   Göte­borg
röd ram = idag
Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
40
1  
2 Tisdags­kör­ning ℗
3 Mässing­sjuntan ℗
4 Medlems­trafik ℗
5  
6  
7  
41
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
42
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
43
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28 (sommartid slutar)
44
29  
30  
31  
       
Oktober
2018   v 40
2
Tisdag
PRELIMINÄR
Tisdags­kör­ning
Ansvarig:   Bosse M, Anders L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Endast för medlemmar. Samling vid 19.00
Oktober
2018   v 40
3
Onsdag
PRELIMINÄR
Mässing­sjuntan
Ansvarig:   Ansvarig junta­le­dare
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Mässing­sjuntan Stock­holm träffas. Start ca 18.30
Icke SMJ-​medlemmar betalar 50:- per besök på juntan.
Oktober
2018   v 40
4
Torsdag
PRELIMINÄR
Medlems­trafik
Ansvarig:   Anders L/​Håkan L
Plats:   Klubb­lo­kalen
Detaljer:
Körningen beräknas starta ca kl 20.30. Kom i god tid om du har tåg som kan vara med i trafiken.
Visning:
(insläpp: 20:00—20:30) 20:30—22:00

Instruktioner

1_1_dvargsignal

LED:s som belysning i signaler och landskap

tabell 2-3

Lysdioder som lokbe­lys­ning har många av oss provat på i och med att vita dioder blev till­gäng­liga till rimliga priser. Men visst är det trev­ligt med belys­ning även i några av de fina modell­husen som finns på anlägg­ningen. Speci­ellt om de är fullt inredda eller har inred­ning i något intres­sant utrymme. T.ex. vänt­salen i stations­huset, verk­stads­hallen i indu­stri­bygg­naden etc. som verk­ligen är kul att kunna se utan att lyfta av taket. Lika­dant är det med gatu­be­lys­ning och bangårds­be­lys­ning som i vissa partier kan vara intres­sant.

Läs mer... ->

Lenz LH100, instruktion för SMJ

lenx version 3.5 + 3.6, Lh100 och LH90

körkontroll LH100, med knappar Körkon­trol­lens primära uppgift är som namnet säger… att köra tåg. Man väljer vilken loka­dress man vill styra och kör.Hur en körkon­troll agerar, dvs. styr loket, beror på program­me­ringen av den dekoder som är monterad i loket man adres­serar. Just denna körkon­troll kan användas även för att program­mera lok, lägga växlar etc.

Se också vidare förkla­ringar i begrepp för dekodrar.

Se grund­läg­gande förkla­ringar i begrepp för körkon­troller.

Se även lathunden för LH100 (liggande format).

Den här instruk­tionen visar bara de funk­tioner som en lokfö­rare i allmänhet behöver känna till för att köra tåg.Växelomläggning har tagits med för att man dess­utom skall kunna lägga om växlar utan att ställ­verks­da­torn är påslagen.

Kontrollerna används till att…

återgå till körlöge Välj adress­läge
eller återgå
riktning ändra körrikt­ning
alt. snabb­stopp
Nödstopp STOP
minska flera Minska flera
körsteg
minska ett Minska ett
körsteg
Öka ett
körsteg
öka ett
Öka flera
körsteg
öka flera
siffra 1 siffra 2 siffra 3 Siffer­tan­genter (inkl. 0-​an)
används för…
lokfunk­tioner, växel­a­dresser, para­metrar etc.
siffra 4 siffra 5 siffra 6
siffra 7 siffra 8 siffra 9
siffra 0
Rensa för
inmat­ning
rensa
Val av meny Funktion
Steg­ning
val framåt
val framåt
avsluta funktion Avslutar en inmat­ning
Steg­ning
val bakåt
val bakåt

…köra ett lok

återgå till körlöge Välj inlagd loka­dress (det finns två olika) med den adressen du vill köra på.Obser­vera! Skulle nu samma loka­dress vara styrd från någon annan körkon­troll så blinkar adressen i siffer­fönstret. Då skall du:
 1. kontrol­lera att det verk­ligen är den loka­dress du skall använda nu, dvs. att före­gå­ende lokfö­rare har avslutat sin använd­ning av denna adress. 
 2. sedankan du "ta över" adressen genom att välja någon körknapp t.ex. funk­tions­tan­gent 9 (valet kommer inte att skickas till deko­dern).
 3. nukan du se lokets nuva­rande hastighet, som borde vara noll(0) eftersom vi på SMJ normalt sett inte tar över lok som är under rörelse, allt för säker­heten.
riktning Välj körrikt­ning som visas i siffer­fönstret med en uppåtpil som, om allt är rätt gjort, borde följa lokets "natur­liga" fram­rikt­ning, t.ex. ångpannan eller A-​ändesskärmarna. Bakåt visas med en nedåtpil.Tips: om loket har huvud­be­lys­ning så brukar den följa med körrikt­ningen.
minska ett öka ett

 

Använd i princip alltid 1-​stegs ändringar eftersom detta normalt sett alltid ger till­räcklig hastig­hets­änd­ring. (Du kan dock starta med ett tryckfler­stegs­tan­genten för att få en lagom start.)Obser­vera! Eftersom vi på SMJ använder litet bran­tare (dvs. med snab­bare effekt) accelerations- och retar­da­tions­kurvor än modell­rik­tigt vilket gör att fler­stegs­tan­gen­terna nedan kan ge en litet för snabb hastig­hets­änd­ring.
minska flera öka flera

 

Använd fler­stegs­änd­ringar när hastig­heten snab­bare behöver justeras, t.ex. när du ser att det går "osäkert" i en växel­gata eller när du kommer litet för snabbt in på en station. 
inställ­ning med  1428128  körsteg ger  4816  steg
avsluta funktion
Använd Enter-​tangenten för att växla mellan visning av loka­dress och pådrag i körsteg för den deko­dern.
riktning Snabb­stopp för det adres­se­rade loket (eg. nödstopp för enbart det loket). 
STOP Nödstopp, skall enbart användas i undan­tags­fall.SMJ är funk­tionen inställd så att alla tåg stannar men spän­ningen ligger kvar på banan.Texterna "STOP" och "AUS FO" kommer att blinka.OBS - Åter­tag­ning sker alltid på order från Tågle­daren (TL) och med ett tryck igen på samma tangent.

…använda lokfunktioner

siffra 0 Slå om lokfunk­tion F0 vilken normalt sett är huvud­be­lys­ningen, och skall så vara hos SMJ, och indi­keras med en lampsymbol nedtill i siffer­fönstret.
siffra 1 .. siffra 8
Slå om lokfunk­tio­nerna F1 till F8 eller, vid momentan funk­tion t.ex. signal, så är funk­tionen aktiv så länge knappen är nedtryckt.
siffra 9 Välj högafunk­tioner
siffra 1 .. siffra 4
Tryck först siffer­tan­gent 9, då kommer en "8" att blinka som indi­kerar att man skall lägga till värdet åtta(8) på funk­tions­tan­genten.Slå om lokfunk­tio­nerna F9 till F12 eller, vid momentan funk­tion t.ex. signal, så är funk­tionen aktiv så länge knappen är nedtryckt.
Varje påslagen lokfunk­tion visas med sin siffra i under­kant på indi­ka­tor­fönstret (utom F0 som har en lampa som symbol). Tips: Grundin­ställ­l­ning in en centra­lenhet för alla lokfunk­tioner är av typen på/​av, dvs. den slår om vid varje knapp­tryck. Detta kan ändras till momentan funk­tion, dvs. funk­tion är aktiv så länge knappen trycks ned. Denna inställ­ning sparas per lok i centra­len­heten. (Man bör alltså inte i onödan använda olika loka­dresser för samma lok om man har speciell inställ­ning av lokfunk­tio­nerna.)

…lägga in lokadress i körkontrollen

återgå till körlöge Välj adress­läge (det finns två olika) där den nya adressen skall ställas in.
rensa Rensa för inmat­ning."L" skall kunna läsas i siffer­fönstret.
siffra 1 , siffra 2
.. siffra 0
Mata in önskad loka­dress (deko­der­a­dressen) med siffer­tan­gen­terna.Tips: Inle­dande nollor läggs till auto­ma­tiskt.rensaCl-​tangenten används för att radera sista siffran vid felaktig inmat­ning av adressen.
avsluta funktion Verk­ställ adressvalet.
Obser­vera! Skulle nu samma loka­dress vara styrd från någon annan körkon­troll så blinkar adressen i siffer­fönstret. Då skall du:
 1. kontrol­lera att det verk­ligen är den loka­dress du skall använda nu, dvs. att före­gå­ende lokfö­rare har avslutat sin använd­ning av denna adress. 
 2. sedankan du "ta över" adressen genom att välja någon körknapp t.ex. funk­tions­tan­gent 9 (valet kommer inte att skickas till deko­dern).
 3. nukan du se lokets nuva­rande hastighet, som borde vara noll(0) eftersom vi på SMJ normalt sett inte tar över lok som är under rörelse, allt för säker­heten.

…lägga om en växel

Funktion växelomläggning
Välj funk­tionen växelom­lägg­ning (eg. omlägg­ning av någon funk­tion på banan kan alltså även vara t.ex. en signal).I siffer­fönstret skall nu visas "SW"
siffra 1 , siffra 2
.. siffra 0
Mata in adressen till växeln (eller vad det nu är) med siffer­tan­gen­terna.Fel siffra kan raderas med rensa.
avsluta funktion Läs av nuva­rande läge som visas i siffer­fönstret.
normalt läge omvänt läge
Lägg om till önskat läge.rensaTips: vill du lägga om flera växlar så använd och ange sedan nästa adress.
återgå till körlöge Återgå till körläge (detta tangent­tryck­ning kommer inte i detta läge att byta till det andra adress­läget).
Obser­vera! Du kan fort­fa­rande köra det sist adres­se­rade loket med de vanliga körtan­gen­terna och även ändra körrikt­ning på loket.

…välja antal körsteg i körkontrollen

återgå till körlöge Välj adress­läge (det finns två olika) med den adress du vill ändra eller kontrol­lera antalet körsteg på.
minska flera Dra ner hastig­heten till 0 (visas i siffer­fönstret) med ett eller flera tryck.
val framåt Första knapp­tryck­ningen kommer att visa det inställda antalet körsteg för den här loka­dressen.
val framåt Stega med knappen tills texten "FST" och önskat antal körsteg visas i siffer­fönstret.
Dekoder med 1428128 körsteg kan ställas in för  14 eller 2728128 steg.

Obser­vera att det bara om deko­dern har 28 körsteg inställt (alltså inte loka­dressen i centra­len­heten) som man kan använda 28 eller 128 steg i körkon­trollen.

avsluta funktion Verk­ställ körstegs­valet.Obser­vera att vi fick en 3-​ställig indi­ke­ring av hastig­heten (körstegen) eftersom vi valde 128 körsteg.

…ställa in typen på en lokfunktion

återgå till körlöge Välj adress­läge (det finns två olika) med den adress du vill ändra eller kontrol­lera funk­tion­sty­perna på.
Funktion siffra 1
Välj funk­tionen funk­tions­in­ställ­ning (eg. ändring av funk­tion­styp men momentan eller av/​på för en funk­tion och en viss loka­dress).I siffer­fönstret skall nu visas "FE" och med småsiff­rorna under loka­dressen indi­keras vilka funk­tioner som har läget av/​på inställt.
siffra 1 .. siffra 8
Tryck den siffer­tan­gent som motsvarar funk­tion F1 till F8 som du vill slå om till det andra funk­tion­stypen.
siffra 9 För högafunk­tioner
Funktion siffra 1
siffra 1 .. siffra 4
Tryck först siffer­tan­gent 9, då kommer en "8" att blinka som indi­kerar att man skall lägga till värdet åtta(8) på funk­tions­tan­genten.Tryck den siffer­tan­gent som motsvarar funk­tion F9 till F12 som du vill slå om till det andra funk­tion­stypen.
avsluta funktion Verk­ställ inställ­ning­arna av funk­tioner.Med återgå till körlöge återgår man till körläge utan att någon ändring sparas.

lgfs

Ljussignal med ytmonterade lysdioder

101110_LGF_15_vagsignal

utdrags­text

Läs mer... ->

prov på stabiliserade filmer

prov på filmer stabi­li­se­rade med YouTube

Läs mer... ->

SMJ kalenderblad 2014 - förhandsvisning bilder och videor

Kalen­der­bladen kommer månadsvis även under 2014. (Missade du kalen­der­bladen för 2010, 2011 2012 eller 2013? Ta en titt på bilderna i alla fall. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Still­bilder som visar rörelse komplet­te­rade med vide­o­se­kvenser.
Förkla­ring: det kom synpunkter från flera håll att "kan man inte visa rörelse på något sätt, även om det är still­bilder". Så, i år gör vi ett försök men komplet­terar även med korta vide­o­se­kvenser på samma motiv.

Genom att ge ut kalen­der­bladen månadsvis kan vi ta med måna­dens akti­vi­teter inom SMJ (eller där SMJ deltar på något sätt) till vilka allmän­heten har till­träde. Vill du så kan du ladda ner en motsva­rande pdf-​fil i A4-​format och skriva ut den.

I klubb­lo­kalen finns uppsatt en intern variant av kalen­dern med alla uppgifter från SMJ:s Kalen­da­rium.

Tips – Tänk på att stoppa videon (om du inte tittat på hela) innan du stänger presen­ta­tionen med X-​knappen uppe till höger om videon.

Malmtågs infart på Mohällarne
Malm­tågs infart på Mohäl­larne
Malmtågslok ut från stall
Malm­tågslok ut från stall
/​/​
PDF-​filer för utskrift Skriv­bords­bak­grun­der
 1. Högerk­licka på länken för önskad skriv­bords­bak­grund.
 2. Välj 'Visa länken i nytt fönster'.
 3. Högerk­licka på den visade bilden.
 4. Får du flera bilder bredvid varandra? 
  1. I Windows så högerk­licka då på skriv­bordet, välj fliken Skriv­bord och välj Posi­tion Centrerad.

Stadsbelysning

60 Gatubelysning armaturer

Gatu­be­lys­ning behövs även på en modell­järnväg. Hur ser lyktorna ut i tätorten och på lands­bygden? Kan man få dem att fungera även i modell. Här kommer tillämp­ningen på tidi­gare artikel om använd­ning av lysdioder i MJ-​sammanhang

Läs mer... ->

testsida

Bildgalleri ->

Ståtlig herrgård sedd från Bångfors kanal
Ståtlig herrgård sedd från Bångfors kanal

Trainspotting ->

Littera T45: Godståg. Efter 1976 blev de växellok på industrier.