TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Land­skaps­mo­dellen man bygger för sin anlägg­ning bör utgå från den tänkta verk­lig­heten man har satt framför sig. Ett bra sätt att visu­a­li­sera sina idéer är att rita en karta över området. Sedan är det oftast så att den spår­planen man kan skapa inte kan likna kartan i alla delar…

klicka på kartan och dra med musen eller använd knap­parna under kartan

Klicka HÄR om kartan inte kommer upp (vi har haft problem med presen­ta­tion av kartan).