TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ekens­holms­banan drivs idag i nära sam­ar­bete med stats­ba­nan, vars 124. tra­fik­sek­tion och SMJ tra­fi­ke­ras som en enhet. Norra Central­ba­nan (Hedköping–Ålbro–Farsarvet–Västanå–Valnäs) för­stat­li­ga­des 1946 och elekt­ri­fi­e­ra­des på 50-​talet. Auto­ma­tisk lin­je­bloc­ke­ring inför­des längs hela sträc­kan. Senare har också dub­bel­spår byggts på sträc­kan Hedköping–Farsarvet.

Bilder från statsbanan:

Ålbro

Ålbro_Panorama_700px

Ålbro, en viktig punkt för malm­tra­fiken

Läs mer... ->

Kvarngruvan

Kvarngruvan_SEN_201008

Kvarn­gruvan - SMJ:s stora leve­rantör av malm

Läs mer... ->

Linjen Ålbro–Ersbenning

AlbErb_broar_LGF_200010

Mellan Ersben­ning och Ålbro finns en tjusig parad­sträcka med dubbel­spår, skär­ningar och signaler.

Läs mer... ->

Ersbenning

Ersbennings f.d. bangård

I mitten på 1950-​talet inleddes den stora stations­döden på SJ.

Läs mer... ->

Linjen Ersbenning–Farsarvet

Ångbåten "Svanen"

Sträckan mellan Ersben­ning och Farsarvet passerar den stora kanal­bron.

Läs mer... ->

Farsarvet

En undangömd TC (torrclosett och inte Trafikchef!)

Farsarvet är samman­bind­nings­sta­tion för stats­banan (SJ) och privat­banan (SMJ). Här sker range­ring av malm- och godståg till/​från SMJ och person­tra­fiks­ut­byte med SMJ. Loksta­tionen betjänar lok från både SJ och SMJ. Tunga malm­tågslok från SMJ, som drar malm­tågen från SMJ, byts här mot el- eller diesellok som tar malm­tågen vidare ut på SJ.

Läs mer... ->

Linjen Farsarvet–Valnäs

farsarvet_valnas

Eftersom SJ:s utbyggnad av dubbel­spår inte hunnit längre än till station Farsarvet, är följd­rikt­ligen sträckan norrut från Farsarvet enkel­spårig.

Läs mer... ->

Valnäs /​ Hedköping, dvs. tågmagasinet

valnas_hedkoping

Tågma­ga­sinet för Ekens­holms­ba­nans SJ-​del

Läs mer... ->