TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Starka krafter, ledda av bruks­pa­tronen på Bång­fors, verkade från mitten av 1860-​talet för byggandet av en järn­väg från Saxno­ra­fältet till en lämplig plats vid sjön Eken, före­trä­desvis Ekens­holm. År 1878 öppnades banan för trafik till Ekens­holms hamn. Tio år senare hade banan förlängts till Mohäl­larne och bolaget benämndes därefter Saxnora–Mohällarne Järnväg (SMJ). Nu fanns det förut­sätt­ningar för en ratio­nell järn­hantering inom området.

Seder­mera sinade fyndig­he­terna i Saxno­ra­fältet varför utskepp­ning av malm från Mohäl­larne hamn numera kommer från Kvarn­gruvan via trans­porter på SJ. Sträckan Saxnora–Farsarvet revs upp men banan behöll trots det sitt namn.

Bilder från privatbanan:

Farsarvet

farsarvet

Farsarvet är samman­bind­nings­sta­tion för stats­banan (SJ) och privat­banan (SMJ). Här sker range­ring av malm- och godståg till/​från SMJ och person­tra­fiks­ut­byte med SMJ. Loksta­tionen betjänar lok från både SJ och SMJ. Tunga malm­tågslok från SMJ, som drar malm­tågen från SMJ, byts här mot el- eller diesellok som tar malm­tågen vidare ut på SJ.

Läs mer... ->

Linjen Farsarvet–Ramsbo

farsarvet_ramsbo

Anslut­ningen mellan SJ och SMJ går genom djupa skogar och över älven vid Ramsbo såg.

Läs mer... ->

Ramsbo såg

Ramsbo_sag_SEN_2010

Ramsbo ångsåg

Läs mer... ->

Ramsbo

"Avgång mot Farsarvet"

Ramsbo, en liten station mitt i skogen. Anslut­ning till Ramsbo såg.

Läs mer... ->

Linjen Ramsbo–Ekensholm

ramsbo_ekensholm

Sträckan går genom djupa skogar och alldeles utanför Ekens­holm passerar man genom öppnare marker.

Läs mer... ->

Ekensholm

Bogserbåten Egil väntar på nya uppdrag

Ekens­holms­ba­nans huvudort med banför­valt­ningens med kontor och verk­städer. Det finns också olika småin­du­strier och en liten hamn.

Läs mer... ->

Linjen Ekensholm–Bångfors

Arbetarbostäder tillhöriga Bångfors bruk

I närheten av Ekens­holm passerar man genom de stora skogarna och skymtar Bång­fors kanal genom träden.

Läs mer... ->

Bångfors

bangfors

Bång­fors samhälle byggdes upp kring den gamla mull­tim­mer­hyttan med dess behov. 

Läs mer... ->

Linjen Bångfors–Kolaråsen

bangfors_kolarasen

Över åsarna och broarna mellan Bång­fors och Kolaråsen.

Läs mer... ->

Kolaråsen

kolarasen

Då området har en säll­synt förnämlig natur finns ett flertal hotell och pensionat i området. Detta gör att en s.k. kursvagn ofta tar hand om person­trans­porten från SJ. Som namnet antyder är kolmilor inte heller ett okänt begrepp.

Läs mer... ->

Linjen Kolaråsen–Mohällarne

Upp genom de djupa skogarna mot station Kolaråsen

Genom de mörka skogarna mot hamnen.

Läs mer... ->

Mohällarne

Mh_pano_LGF_200707

Mohäl­larne är slut­punkten på privat­banan Saxnora–Mohällarne Järnväg.

Läs mer... ->

Mohällarne hamn

Uppgörelsen vid OK Corral

Mohäl­larnes stora utskepp­nings­hamn.

Läs mer... ->