TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ett vanligt problem som uppstår när man bygger eller förbättrar en lok- eller vagns­mo­dell är att få till rätt färg­ku­lörer… så vad göra? Några entu­si­aster hos SMJ tog tag i detta problem och under­sökte om det skulle gå att ta fram färger med önskade färg­ku­lörer, och det gjorde det.

Följande olika färggrupper finns:

Järnvägsbolagsfärger

nya_SJ-farger

Ett antal färg­ku­lörer som använts av olika järn­vägs­bolag har tagits fram. SMJ tar i första hand fram färger som anknyter till den trafi­kidé som åter­speglas på klub­bens anlägg­ning.

Läs mer... ->

Vädringsfärger

För­u­tom bolagsu­nika fär­ger så behö­ver man även en del andra stan­dard­ku­lö­rer. Vad sägs om teak­färg som nylac­kad eller väder­biten?

Läs mer... ->