TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad (ELV) sköter normalt under­hållet av banans rullande mate­riel samt även viss nytill­verk­ning.

Vid låg belägg­ning till­verkas även mate­riel för andra järn­vägs­för­valt­ningars behov i avsikt att skapa de inkomster som järn­vägen så väl behöver för att täcka sina kost­nader.

Lok- och lokbyggsatser från verkstaden:

SJ:s malmtågslok littera Oa

lok_Oa_gra

Färdig­byggd H0-​modell av SJ:s malm­tåg­sellok litt. Oa.

Läs mer... ->

Byggsats ånglok litt H3/​A6

Ånglok littera H3 från BJ, GDJ, HHJ, SDJ och SWB över­tagna av SJ som litt A6.

Läs mer... ->

Byggsats ånglok littera H3/​P7/​A7

lok_P7_beskrivning_sid_6_7

Efter mer än 100 st byggsatser av ånglok littera H3/​A6 kommer nu SMJ med en efter­föl­jare i littera P7/​A7. Den nya byggsatsen tas fram i en begränsad serie och är gjord efter samma princip, dvs. färdig­byggt flex­i­chassi och en mässings­byggsats med gjut­delar, dekaler, motor etc.

Läs mer... ->

Byggsats ånglok M3/​E6, skala H0

sid-40_41

Efter våra tidi­gare byggsatser av ånglok littera H3/​A6 och littera P7/​A7 kommer nu ytter­li­gare ett lok i serien om byggsatser till svenska ånglok i skala H0.

Läs mer... ->

Bockningsmallar

bockning1

När det dags för att bocka tråd till handräcken, handtag etc. så kan det vara viktigt att få det korrekt vid första försöken. Speci­ellt när man arbetar med en byggsats eftersom tråd­mängden är begränsad. 

Läs mer... ->