SMJ-vingar-6

Copyright på bilder och text

Copyright

  • Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen.
  • Detta innebär att du inte får lagra eller kopiera sådant mate­rial annat än för privat bruk.
  • Du får alltså inte göra sådant mate­rial till­gäng­ligt för allmän­heten genom att sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) mate­ri­alet utan till­stånd från den som har upphovs­rätt till mate­ri­alet.

Vi kan ge dig tillstånd

  • Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.


/SMJ:s styrelse