SMJ-vingar-6

Nyheter

Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Beskrivning av hur föreningen hanterar detta har lagts in på hemsidan.

Se även Copyright och GDPR samt Medlemsanmälan.

Läs hela inlägget »

Vill du fördjupa dig litet i 'konceptet' 1955 och JM (begreppet förklaras på en av sidorna nedan)? Här kommer då några lämpliga sidor att läsa..

Läs hela inlägget »

Det är Digitalgruppen, dvs. en samling medlemmar, som här presenterar inriktningen på det kommande digitalarbetet.
Medlemsinfo -> Digitalgruppen

Läs hela inlägget »

Nu är verksamhetsberättelsen för år 2017 utlagd under Medlemsinfo -> Klubbens historia.

Läs hela inlägget »

I liten artikelserie sammanställs de erfarenheter som vi gjort när vi i vår järnvägsmodell byggt belysning utomhus, installerat belysning i byggnader och byggt anläggningens signaler.
Sammanställningen är gjord av Lars Juhlin, Baningenjör vid SMJ 
 

Läs hela inlägget »