SMJ-vingar-6

Vyer och byggnader, broar etc.

En visning av Ekensholmsbanan börjar med ett trafikspel och då får du inte röra dig inne i själva landskapet med sina gångar. Under trafiken får du hålla dig till den långa gången utmed banan och runt ytan mellan malmhamnen Kvarngruvan. Från dessa utrymmen har man ett antal fina vypunkter att beskåda anläggningen och vad som händer i trafikspelet. 

loading...
Vy 1, Farsarvet, Kolaråsen och Kolaråsbron
 • Farsarvet med sin stora och trafikintensiva bangård.
 • Kontrasten mot Kolaråsen,  som är en liten station med mest genomgående tåg, är tydlig.
 • Du ser också den fina Kolaråsenbron.
Vy 2, Ersbenning, Ramsbo, Bångfors
 • Den nerlagda stationen Ersbenning på SJ ligger till vänster litet dold i dalgången.
 • Ramsbo med sin såg syns i mitten.
 • Bångfors brukssamhälle med gamla hyttan ligger till höger.(Hyttan syns bättre på vy 4.)

Vy 3, Mohällarne, Bångfors

 • I förgrunden har du den stora ändstationen Mohällarne där spåren leder vidare ut i hamnen och till lokstationen.
 • Bångfors kolhus syns nu bättre.
 • I fonden kan du se Ekensholm, det är lättare att se detaljerna från nästa vypunkt och när du får komma in i landskapet efter avslutat trafikspel.
Vy 5, Mohällarne lokstation, massgodshamn Vy 5, Mohällarne lokstation, massgodshamn

Vy 4, Mohällarne massgodshamn

 • Till vänster till den stora lokstationen.
 • I mitten syns massgodshamnen för bl.a. malm.
 • Du ser även Ekensholm bättre härifrån.

Vy 5, Mohällare styckegodshamn

 • Styckegodshamnen med sina ståtliga hamnmagasin.
 • Oljehamnen med alla sina cisterner och rör.
OBS – Hit får du tyvärr bara gå in när trafikspelet är avslutat, men du kan ju försöka njuta litet på avstånd.

Vy 6, Ekensholm

 • "Fjällgatan".
 • Gamla staden
 • Stationshuset med ställverkshuset.
 • Stadsgatan med bank, hotell och Enkehuset.
 • Spisbrödsfabriken, busstationen, Volvosalongen och skolan.

Vy 7, Badplatsen, kombibron och Bergsmansgården

 • Badlivet vid sjön kanske har distraherat föraren till bilen som kört ner i tjärnen?
 • Den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron med sina bomanläggningar som fälls innan tåget kommer.
 • Bergmansgården som trånar högt ovan tunnelmynningarna mot Ålbro med imponerande spårkors och växelområde.

Vy 8, Kvarngruvan, dubbelspåret

 • Kvarngruvan i tre inkarnationen, gruvhålet (titta ner ordentligt), den gamla och den nya gruvlaven.
 • SJ dubbelspår som leder ut på paradsträckan utmed gången.
 • Den stora bågbron som har en förebild mycket närmare än Bergslagen.